ПРАЗНИЧЕН ТЕСТ „ПЪРВИТЕ БУДИТЕЛИ“

Дни преди 1 ноември – празник на народните будители, учениците от 5 до 7 клас имат възможност та да участват в решаването на интерактивен Празничен тест „Първите будители”. Тестът е публикуван в групите (курсове) по История и цивилизации в платформата Classroom. Най-активни до момента са учениците от 7-те класове. Отлично са решили теста Петромира Стоилова, Християн Николов, Стефани Банчева, Нурула Сюлейман, Пенчо Сивов, Бончо Зубев и Милен Малчев.
Очакваме Ви в Classroom. Проверете знанията си и научете повече за българските будители!