ПРАЗНИК НА ЦИФРИТЕ В ПЪРВИ „А“ КЛАС

С песни, стихове и забавни задачи най-малките ученици от първи „а“ клас  тържествено показаха знанията си за цифрите и числата до 10.
Отлично и бързо извършваха усвоените действия събиране и изваждане.
Желаем на първокласниците успех в овладяване на математическите знания!
Благодарим на г-жа Шарбанова, зам.директор  за присъствието и интересните въпроси към учениците!
Може да бъде изображение с 1 човек
Може да бъде изображение с 10 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 1 човек, дете, изправен и на закрито
Може да бъде изображение с 1 човек, дете, изправен и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с човек, дете, изправен и на закрито
Може да бъде изображение с човек, дете, изправен и на закрито