ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

На 28 март първокласниците от ОУ „Христо Смирненски“ заявиха, че са изучили всички букви и се разделят с буквара.

1.а клас с класен ръководител Р. Денева  участваха в празник „Всички букви зная“.

1.б клас с класен ръководител Д. Христова поканиха своите родители на Бал на буквите. В празника взеха участие и ученици от 5.б клас.

Първолачетата показаха знания за родната азбука, за правописните правила и приказните герои, демонстрираха артистични умения и зарадваха родители и приятели на класовете със своите песни, стихове и драматизации.