ПОСЛАНИЦИ НА ДОБРОТО

На 19.10.13 г. ентусиазирани младежи от ОУ „Христо Смирненски“ и  СОУ „Св.св Кирил и Методий“  се събраха в стола на домашния социален патронаж. Групата бе обединена от една обща идея да станат доброволци в новосформиращия се клуб на Български младежки червен кръст за град Карнобат. Квалифицирани представители на БМЧК гр. Бургас им разказаха историята на БЧК и БМЧК. Младите доброволци се запознаха с дейността на червенокръстците и с основната им цел, а тя е – помощ на хора в нужда. Разиграните игри послужиха за бързото сприятеляване и опознаване на доброволческия отряд. След проведено гласуване за координатор на доброволците бе избран деветокласникът от СОУ “ Св.св Кирил и Методий“ -Димитър Попов, за заместник координатор единодушно бе провъзгласена Габриела Димитрова – ученичка от 8 клас на ОУ“Христо Смирненски“. По – подробна информация може да откриете във фейсбук страницата: БМЧК Карнобат – „Посланици на доброто“. Младежите на червения кръст обещаха в най – скоро време да започнат провеждане на акции на територията на родния град. Очакваме ги с нетърпение и им пожелаваме успех в мисията на доброто!