ПОСЕЩЕНИЕ НА СОЦИАЛЕН ТЕАТЪР

На 24.10.2017 г. учениците 5., 6. и 7.б клас посетиха една по-различна театрална постановка. Социалният театър е част от проекта “ Пресечна точка“, съвместна работа на ЦОП КАРНОБАТ, ФОНДАЦИЯ РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ , OAK FOUNDATION, СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВИ” и НЧ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ-1862Г.” КАРНОБАТ.  Театърът беше изключително интересен за учениците, защото участници бяха техни връстници, а темата близка за тийнейджърите в училище. След представлението последва дискусия за проблемите, поставени в този социален експеримент. В края на срещата бяха наградени участниците в конкурса за компютърна презентация на тема „Повярвай в детето“. Награди получиха учениците от 5.б клас: Нана Цонкова, Пламена Дойчева, Кристияна Хазърбасанова, Златко Троев, Деница Могилова, Иван Дадаков, Валентин Тодоров, Александър Атанасов, Петко Русев, Габриела Тончева, Кристияна Гроздева, Руслана Стоянова, Елиф Коткова и Селин Иса.