ПОРЕДНО УЧАСТИЕ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ В НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ МОДУЛ „КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

За трета поредна година ОУ „Христо Смирненски” реализира проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда”. Проектът има за цел да пренесе учебната дейност от класната стая в музеите и културните институции. Много подходяща и привлекателна за осъществяване на образователна екскурзия се оказа дестинацията до с. Бръшлян, гр. Малко Търново, с. Българи и гр. Бургас, където се намират музеи с възможности за осъществяването на интердисциплинарни занимания за шестокласници и седмокласници. В реализирането на проекта се включиха 37 ученици и 3 учители. Учениците работиха по предварително поставени индивидуални и групови задачи. По Български език и литература бяха свързани с възрожденския свят и фолклорното богатство на българите, по История и цивилизации с епохата на Българското възраждане, а по География и икономика с уникалната природата и стопанството на България. В с. Бръшлян (исторически и архитектурен резерват) участниците в проекта се срещнаха с пазителите на местната култура и традиции, посетиха църквата „Св. Димитър” с килийното училище към нея, участваха в интерактивни занимания, запознаха се с фотоизложбата, посветена на изтъкнати дейци – просветители и революционери, свързани със село Сърмашик (дн. Бръшлян), сред които е Яни Попов – създателят на песента „Ясен месец веч изгрява”, превърнала се в химн на Странджа. Посетиха и Етнографската сбирка, уредена в 150 годишна къща, запознаха се с бита и занаятите в селото от втората половина на ХІХв. до първата половина на ХХ в. В гр. Малко Търново посетиха Исторически музей „Проф.Александър Фол“ с отделите „Археология”, „История”, „Странджанска иконописна школа”, „Природа”. От изключително атрактивната природна експозиция учениците имаха възможност да научат интересни и слабо известни факти за флората и фауната, да чуят гласовете на животните, обитаващи Странджа планина, да усетят аромата на планинските билки и ги свържат с красотите на България. Посещението на Информационния център „Пътят на нестинарството” в с.Българи ги направи съпричастни към живото наследство на България с помощта на фотоизложбата, музейната сбирка с автентични облекла и прожекцията на 3D филм „Стъпки в огъня“. Пребиваването в с. Българи (3 юни) съвпадна с традиционните нестинарските игри, провеждани в деня на Св.св. Константин и Елена (стар стил). В Научен център за деца „ПланетУм“ (гр. Бургас) участниците се включиха по атрактивен начин в голямото човешко пътешествие във времето. Посредством експозиционните зони „Иновации“, „Енергия“, „Откривателство“ и двадесетте образователни инсталации, те провериха своите знания и умения от областта на точните науки, технологиите, подводната археология и астрономията. Очаровани бяха от музейната експозиция „Банята на Сюлейман Великолепни” с 3D прожекция – виртуална разходка от времето на траките и легендата за Свещения извор на трите нимфи-изцелителки, през римската епоха, кръстоносните походи до времето на Сюлейман Великолепни. Вълнуваща част от образователната екскурзия беше фото и видео заснемането на интересни моменти и представянето им пред училищната общност. Реализираният проект утвърждава идеята „Музеят и училището – пространство за сътрудничество”. Той дава основание на преподавателите и в бъдеще да обръщат поглед към музеите като алтернативна образователна среда – място, където младите хора могат успешно да учат, а чрез игри, анимации и интерактивни занимания, да откриват тайните и прелестите на родната природа, история и култура, да се гордеят с тях.

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на открито
Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с 7 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 12 души, дете, изправени хора, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с на открито и паметник
Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора, дърво и на открито
Може да бъде изображение с на открито
Може да бъде изображение с 2 души и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с на закрито
Може да бъде изображение с 12 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 8 души и на закрито
Може да бъде изображение с 11 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души и на закрито