ПОЕТАПНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 4.02.2021г. до 17.02.2021г присъствено ще бъде обучението на 7 клас, 18.02 – 02.03.2021г. присъствено ще се обучават 5 клас, 04.03 – 17.03.2021г. присъствено ще се обучават 6 клас.
Учебните занятия за прогимназиален етап ще започват в 7.30 и ще следват графика на присъственото обучение. За класовете в ОРЕС / обучение от разстояние в електронна среда/ учебният час ще бъде 30 минути, а междучасието – 20 минути. Голямото междучасие – 30 минути.
График за обучението на 5 клас от 4.02.2021г. до 17.02.2021г.:
1 час – 7:30 ч. – 8:00 ч.
2 час – 8: 20 ч. – 8:50 ч.
3 час – 9:10 ч. – 9: 40 ч.
4 час – 10:10 ч. – 10:40 ч.
5 час – 11 ч. – 11:30 ч.
6 час – 11:50 ч. – 12:20 ч.
7 час – 12:40 ч. – 13:10 ч.