ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

На НВО по английски език за 7 клас, което се проведе на 17 юни 2022 г., Александър Никифоров /7.Б клас / е постигнал максимален резултат точки от изпита – 100 точки. Антония Станева / 7.Б клас/ е с 96 точки от 100 максимални. Седмокласниците решаваха 21 задачи за ниво А2 – 17 с избираем и три с кратък свободен отговор. Последната задача изискваше създаване на текст с обем между 40 и 50 думи по тема от учебното съдържание – създаване на кратко писмо, кратък текст за свободното време, хоби, приятели. Тестовете проверяват също придобитите умения на учениците за разбиране при слушане на текстове на съответния език, използват се и илюстрации. Това е изключително постижение, тъй като изпитът не е задължителен. Резултатите показват знанията, уменията и подготовката на двамата ученици на Националното външно оценяване по чужд език. Поздравления за Александър и Антония. Гордеем се, че сте наши възпитаници!

Може да бъде изображение с 1 човек
Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито