ПЕТОКЛАСНИЦИ ОТ ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ С ОТЛИЧИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРМАТ

Учениците от 5. Б клас получиха дипломи от международен формат. Инициативата, за участието на възпитаниците на ОУ “Христо Смирненски“ в това международно състезание, е заслуга на преподавателя по математика – г-жа Тошка Русева. „Davidson Test“ е инструмент, предназначен да оцени знанията и уменията на ученици от 1-ви до 5-ти клас. Този тест обхваща широка гама от формати на въпросите, за да предостави цялостна оценка на способностите на учениците в различни области.

Петокласници се явиха на теста DAVIDSON през месец октомври 2023 година. Въпросите бяха категоризирани в групи умения, включващи наблюдение, изводи, критично мислене, използване на езика, разбиране и други. Тези категории предоставят цялостна оценка на уменията. Въпросите са базирани на учебната програма от предходната година, което превръща теста в преговор на това, което учениците са научили в училище. Този подход елиминира необходимостта от допълнителна подготовка за теста и гарантира, че той е в съответствие с образователните стандарти на всяка страна. Въпросите са изготвени от международен екип, за да се гарантира висококачествено съдържание. Въпреки това тестовете се редактират на местно ниво, за да съответстват на специфичната национална учебна програма, която е утвърдена от Министерството на образованието и науката. Тази адаптация гарантира, че тестът обхваща подходящи и ясни теми за ученици на различни възрасти и с различни базови познания.

За доброто си представяне, дипломи с резултатите от тестовете получиха участниците: Деа Николова, Емил Бакалов, Никол Димитрова, Магдалена Христова, Селен Адем, Селин Даил, Атанас Хазърбасанов, Петър Петров, Пресиян Неделков, Магдалена Радева и Георги Георгиев. Като подарък всеки петокласник се сдоби с гривна за членство в клуба на DAVIDSON, писалка на DAVIDSON и AL приложение за практикуване на английски език.