ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

Директор – Стефка Вълева

Заместник-директор по ОВД – Стефка Шарбанова

Заместник-директор АСТ – Марияна Митева

НАЧАЛЕН ЕТАП

Донка Христова – главен учител в начален етап –/висше образование, магистър, начална училищна педагогика с английски език, специализация музика,  Първа ПКС/

Румяна Денева – старши учител -/висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Генка Стайкова  – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика с английски език, Пета ПКС/

Златина Драгова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика с английски език, Първа ПКС/

Илияна Димитрова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Николинка Господинова – старши учители –  /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Тонка Радева – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Виолета Терзииванова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Втора ПКС/

Роза Балева – старши учител -/висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Втора ПКС/

Антоанета Чанева – старши учител –  /висше образование, бакалавър, начална училищна педагогика, Пета ПКС

Петя Русева – старши учител – /висше образование, бакалавър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Пенка Лолова  – старши учител/висше образование, бакалавър, начална и предучилищна училищна педагогика, Пета ПКС/

Антония Георгиева  – старши учител – /висше образование, бакалавър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Боряна Стоилова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Втора ПКС/

Соня Бакалова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Трета ПКС/

Деница Георгиева – учител – висше образование, бакалавър

СРЕДЕН ЕТАП

Главен учител в среден етап – Гинка Драганова /висше образование, магистър, биология и ИТ, специализация ФВС,  Първа ПКС/

Старши учител  Маринка Овчарова /висше образование, магистър, математика и ИТ, Втора ПКС/

Старши учител  Мариана Сачанова /висше образование, магистър, математика, Втора ПКС/

Старши учител  Тотка Стоянова /висше образование, магистър, химия и физика, Втора ПКС/

Старши учител  Антоанета Тонева/висше образование, магистър, химия и физика, Пета ПКС/

Старши учител Недка Ненчева/висше образование, магистър, български език и философия/

Старши учител Стефка Комбакова /висше образование, магистър, ФВС, Първа ПКС/

Старши учител Христина Славова /висше образование, магистър, история и цивилизация, Първа ПКС/

Старши учител Станка Трошева /висше образование, бакалавър, английски език, философия, ИТ/

Старши учител Радослава Рачева /висше образование, бакалавър, изобразително изкуство и технологии, Трета ПКС/

Старши учител Кольо Йорданов /висше образование, магистър, музика/

Старши учител Костадин Димитров/висше образование, магистър, български език и философия, Пета ПКС/

Старши учител  Жана Статева/висше образование, магистър, английски език, философия, Четвърта ПКС/

Старши учител Елена Атанасова/висше образование, магистър, география и биология/

Старши учител  Светлана Станчева/висше образование, магистър, български език и философия,  Четвърта ПКС/

Педагогически съветник – Слава Маринова