ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

Директор – Стефка Вълева

Заместник-директор по ОВД – Стефка Шарбанова

Заместник-директор АСТ – Марияна Митева

НАЧАЛЕН ЕТАП

Главен учител в начален етап – Донка Христова /висше образование, магистър, начална училищна педагогика с английски език, специализация музика,  Първа ПКС/

Старши учител – Румяна Денева/висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Старши учител – Генка Стайкова /висше образование, магистър, начална училищна педагогика с английски език, Пета ПКС/

Старши учител – Златина Драгова /висше образование, магистър, начална училищна педагогика с английски език, Първа ПКС/

Старши учител – Илияна Димитрова/висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Старши учител – Николинка Господинова /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Старши учител – Тонка Радева /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Старши учител – Виолета Терзииванова /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Втора ПКС/

Старши учител – Роза Балева /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Втора ПКС/

Старши учител – Антоанета Чанева /висше образование, бакалавър, начална училищна педагогика, Пета ПКС/

Старши учител – Петя Русева /висше образование, бакалавър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Старши учител – Пенка Лолова /висше образование, бакалавър, начална и предучилищна училищна педагогика, Пета ПКС/

Старши учител – Антония Георгиева /висше образование, бакалавър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Старши учител – Боряна Стоилова /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Втора ПКС/

Старши учител – Соня Бакалова /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Трета ПКС/

СРЕДЕН ЕТАП

Главен учител в среден етап – Гинка Драганова /висше образование, магистър, биология и ИТ, специализация ФВС,  Първа ПКС/

Старши учител – Маринка Овчарова /висше образование, магистър, математика и ИТ, Втора ПКС/

Старши учител – Мариана Сачанова /висше образование, магистър, математика, Втора ПКС/

Старши учител – Тотка Стоянова /висше образование, магистър, химия и физика, Втора ПКС/

Старши учител – Антоанета Тонева/висше образование, магистър, химия и физика, Пета ПКС/

Старши учител – Недка Ненчева/висше образование, магистър, български език и философия/

Старши учител – Стефка Комбакова /висше образование, магистър, ФВС, Първа ПКС/

Старши учител – Христина Славова /висше образование, магистър, история и цивилизация, Първа ПКС/

Старши учител – Станка Трошева /висше образование, бакалавър, английски език, философия, ИТ/

Старши учител – Радослава Рачева /висше образование, бакалавър, изобразително изкуство и технологии, Трета ПКС/

Старши учител – Кольо Йорданов /висше образование, магистър, музика/

Старши учител – Костадин Димитров/висше образование, магистър, български език и философия, Пета ПКС/

Старши учител – Жана Статева/висше образование, магистър, английски език, философия, Четвърта ПКС/

Старши учител – Елена Атанасова/висше образование, магистър, география и биология/

Старши учител – Светлана Станчева/висше образование, магистър, български език и философия,  Четвърта ПКС/