ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

Директор – Слава Маринова

Заместник-директор по ОВД – Донка Христова

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Стефка Тонева – старши учител /висше образование, магистър/

НАЧАЛЕН ЕТАП

Генка Стайкова  – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика с английски език, Четвърта ПКС/

Златина Драгова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика с английски език, Първа ПКС/

Илиана Димитрова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Николинка Господинова – старши учители –  /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Тонка Радева – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Виолета Терзииванова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Втора ПКС/

Мариана Недева-Калева –  учител -/висше образование, магистър, начална училищна педагогика, магистър/

Антоанета Чанева – старши учител –  /висше образование, бакалавър, начална училищна педагогика, Първа ПКС/

Петя Русева – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Трета ПКС/

Пенка Лолова  – старши учител/висше образование, бакалавър, начална и предучилищна училищна педагогика, Трета ПКС/

Антония Георгиева  – старши учител – /висше образование, бакалавър, начална училищна педагогика, Четвърта ПКС/

Боряна Стоилова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Втора ПКС/

Соня Бакалова – старши учител – /висше образование, магистър, начална училищна педагогика, Трета ПКС/

Деница Димитрова  – учител – /висше образование, бакалавър/

Велина Събева – учител-/висше образование, бакалавър/

Нора Данчева – учител /висше образование, бакалавър/

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Старши учител  Антоанета Тонева/висше образование, магистър, химия и физика, Пета ПКС/

Старши учител Христина Славова /висше образование, магистър, история и цивилизация, Първа ПКС/

Старши учител Станка Трошева /висше образование, бакалавър, английски език, философия, ИТ/

Старши учител Радослава Рачева /висше образование, бакалавър, изобразително изкуство и технологии, Трета ПКС/

Старши учител Кольо Йорданов /висше образование, магистър, музика, физическо възпитание и спорт, Първа ПКС/

Старши учител  Жана Статева/висше образование, магистър, английски език, философия, Четвърта ПКС/

Старши учител Елена Атанасова/висше образование, магистър, география и биология/

Старши учител  Светлана Станчева/висше образование, магистър, български език и философия,  Четвърта ПКС/

Учител  Тошка Русева /висше образование, математика и информационни технологии ,Четвърта ПКС /

Учител по ФВС – Пламен Маринов /висше образование, магистър, Трета ПКС/

Учител на група 5-8 клас – Антоанета Тонева /висше образование, физика/

Учител на група 5-8 клас – Мелек Шериф / висше образование, бакалавър, 5-8 клас/