ОТКРИТ УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА „ЦЕНАТА НА СВОБОДАТА“

„Цената на свободата“
Открит урок по литература върху творбата на Христо Ботев „На прощаване в 1868 г.“ в 7.б клас с преподавател Светлана Иванова. Използване бе  методът на шестте мислещи шапки на Едуард де Боно. Седмокласниците анализираха факти, съпреживяха емоциите в проспектиращите картини на произведението, пресъздадоха поезията чрез своите кадри, изказаха мнение по наболели в творбата и в наше време проблеми. Размишляваха за свободата и нейната цена като потърсиха отговора на въпроса :Готови ли са българите да платят тази цена днес?
На финала се затвърди мнението, че сме горди потомци на Ботев.
В навечерието на 1 ноември събудихме будителския дух. Получи се един интересен, модерен и различен урок за свободата, съвремието и непреходното.