ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА: СЪЗДАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ ПРИ ЗЛОПОЛУКА“

На 15 ноември в залата по интереси бе проведен открит урок с ученици от 2-4 клас на тема: СЪЗДАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ ПРИ ЗЛОПОЛУКА. Той е част от плана за вътрешно-квалификационна дейност на Методическото обединение на началните учители и е свързан с един от основните приоритети на колегията  – използване на иновации в преподаването и общуването за по-ефективна  образователна дейност. Урокът бе организиран и проведен от ст. учител Илияна Димитрова. В него бяха използвани интерактивни техники за въвеждане в темата, практически ситуации, свързани с игрови похвати и моменти, които провокираха учениците да бъдат активни, радостни от участието си и съпричастни към темата. Наблюдаващи урока бяха Директорът на училището, г-жа Стефка Вълева и начални учители.