ОТКРИТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК „ДВАТА КЛЮЧА“ В ПЪРВИ „Б“ КЛАС

Открит интердисциплинарен урок бе проведен в първи „б“ клас с преподаватели – главен учител Д. Христова и ст. учител П. Лолова. Пред учители и родители бе представена образователна практика, реализираща иновацията ТИМ-КЛАС, с която училището продължава статута си на иновативно училище за период от още четири години. Учителите използват методите на проектно-базираното обучение, в което темите от учебното съдържание не се преподават самоцелно, а са интегрирани в различни области от науката и живота. STEAM дейностите са в основата на преподаването в първи клас през тази учебна година. На открития урок присъстваха ръководството на училището, учители и родители.

Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 10 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 3 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора, седнали хора и на закрито
Няма налично описание на снимката.