ОТКРИТ ИНОВАТИВЕН УРОК В ТРЕТИ „А” КЛАС

През изминалата седмица, в ОУ „Христо Смирненски” се проведе открит урок на тема „Културни забележителности”. Домакини на събитието бяха 3. А клас и г-жа Велина Събева. Учениците използваха физкултурния салон на учебното заведение, за да реализират своите екипни дейности. Третокласниците бяха разпределени в три групи, които работиха върху глобалните теми: „Празници и обичаи”, „Заедно живеем на нашата планета” и „Уча с ozobot за България и света около нас”. Участниците в занятието показаха знания върху учебния материал и умения за работа с програмите PAINT и POWER POINT. Гостите на урока наблюдаваха как учениците анимират в екип рисунки и изработват лапбук за често срещани заболявания сред човечеството. Най – интересният момент бе програмирането на ozobot, който без грешка изпълни зададените му команди и стигна до крайната цел. Урокът завърши с емоционална самооценка за добре свършената работа от учениците и г-жа В.Събева.