ОТКРИТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА НП „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на добри образователни практики между училищата. В периода 4 – 6 април ОУ „ Христо Смирненски“ бе домакин на работна визита за споделяне на идеи, опит и иновативни практики. В нея взеха участие представители от три училища: Основно училище „Стефан Караджа“ град Добрич, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, град Силистра и Основно училище „Васил Левски“ с. Тодорово, община Исперих – партньори по националната програма. В ранния следобед на 4 април, г-жа Слава Маринова – директор на ОУ „Христо Смирненски“ посрещна гостите на прага на училището по стар български обичай. След това им представи педагогическия колектив и ги приветства, като пожела ползотворни дни на всички присъстващи. Гостите бяха запознати от г-жа Д. Христова – главен учител, с историята, традициите и иновативните дейности на учебното заведение. След опознавателната среща, гостуващите екипи посетиха СТУДИО-КЛАС „Език и слово“, където бяха представени забележителностите на Карнобат, чрез участието на ученици от Клуб „Родолюбие“ и Клуб по предприемачество. За интерактивното презентиране на нашия град и подготовката на шестокласниците се погрижиха техните преподаватели: ст. учител Елена Атанасова, ст. учител Св. Иванова и ст. учител Хр. Славова. На 5 април учители и ученици от четирите училища-партньори бяха гости на открити образователни практики и наблюдаваха иновации в действие. В начален етап те видяха STEAM урок във втори „б“ клас, на тема „Реката“, изнесен от гл. учител Д. Христова. Учениците показаха своите знания по български език и литература. Имаха възможност да демонстрират умения за пресмятане, чертане, измерване, конструиране и дизайн мислене. Дейностите по време на часа докоснаха темата за опазването на околната среда и пестенето на природните ресурси. Използваните методи за визуализация на задачите и мобилността на учениците при тяхното изпълнение направиха урока динамичен и емоционален. Второкласниците узнаха как придобитите знания могат да бъдат използвани интегрирано, а самите те – въвлечени в идеята да правят добро чрез екипни еко дейности. Учители и ученици наблюдаваха и открита образователна практика в 7 клас. Темата на урока „По пътя на Бай Ганьо” интегрира дисциплините литература, математика, география и изкуство по един креативен и професионален начин. Интердисциплинарният урок бе изненесен от старши учител по БЕЛ Светлана Иванова, старши учител по ГИ Елена Атанасова и учител по математика Тошка Русева. Гостите бяха впечатлени от креативността, мотивацията на децата, ученето през преживяване, кариерния привкус, вдъхновяващия артистизъм, вглъбеното търсене на участниците в занятието. В следобедните часове гостуващите екипи имаха възможност да участват в културна програма и посетиха местните музеи, църквата „Св. Йоан Богослов“, ХГ „Бенчо Обрешков“, както и крепостта „Маркели“. Техни специални гидове станаха: ст. учител В. Терзииванова, ст. учител Г. Стайкова и ст. учител П. Русева. На 6 април, в залата на Археологическия музей се проведе работна среща на тема „Мобилност за споделяне на добри практики между училища-партньори“. Своите иновативни идеи и дейности презентираха: гл. учител Д. Христова, ст. учител Св. Иванова, ст. учител Ел. Атанасова, ст. уч. Т. Русева, ст. учител Т. Радева и ст. учител Н. Господинова. В дискусиите по темата бяха направени анализи на различни аспекти от педагогическото взаимодействие през изминалите дни. Участниците в срещата обмениха впечатления, идеи, възможности и предизвикателства за бъдещи сътрудничества. Интерактивният формат и ангажираното участие на гостите завърши с пожелания за повече събития, които да инициират диалог и съвместна работа между различните училища. Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ изказва специални благодарности за участието на всички ученици и учители в Дните на партньорство, на родителите за подкрепата и съпричастността, както и на г-жа Жулиета Костадинова – председател на Обществения съвет и г-жа Румяна Денева – секретар на НЧ „Димитър Полянов 1862“ за ползотворното сътрудничество.

Може да бъде изображение с 6 души и дирндъл
Може да бъде изображение с 7 души, хора, които учат и болница
Може да бъде изображение с 16 души, хора, които учат и кларинет
Може да бъде изображение с 16 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с 13 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'SCIENCE TECHNOLO национална програма,иновации програма иновации в дейст действие“ основно училище „христо смирненски" открцта образователна практика BTOpU "Ð" клас STEAM SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ART MATHEMATICS'
Може да бъде изображение с 8 души
Може да бъде изображение с 2 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с 18 души
Може да бъде изображение с 10 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с 5 души, хора, които учат и детска играчка
Може да бъде изображение с 7 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с 10 души
Може да бъде изображение с 11 души
Може да бъде изображение с 15 души
Може да бъде изображение с 12 души и кларинет