ОТКРИТИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УРОЦИ

Литературата и географията си подадоха ръка в три поредни часа в 6.а, 6.б и 6.в клас. По забавен начин, в стила на автора Бранислав Нушич, шестокласници затвърдиха знанията си върху произведението „Автобиография“. Главата „География“, която е включена в учебното съдържание по литература в 6 клас, бе разгледана бинарно, както литературно, така и географски. Учениците все по – успешно използват виртуалната класна стая на Google. Сертификат получи всяка група, която успешно реши теста в часа. Класовете се потрудиха и илюстрираха географските понятия от текста с най – различни интерактивни, 3 D и анимирани примери. „Учебните часове не са това, което бяха. Днес те са различни, креативни и иновативни“ – споделиха родителите, учителите и участниците в интердисциплинарните занятия. 6.а, 6.б и 6.в клас показаха задълбочена подготовка по двата предмета /литература и география/, работиха екипно и показаха изобретателност в поставените задачи. Поздравления!