ОТБЕЛЯЗВАНЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА

Учениците от ОУ „Христо Смирненски“ отбелязаха Световния ден на Земята с поредица от инициативи. В четири поредни дни проведените събития,  имаха за цел да призовават, провокират и учат подрастващите да обичат, опазват и съхраняват Земята и нейните ресурси.

Засаждане на дърво от шестокласници.

Иновативен урок „Аз и природата“. 1.а клас – Ил. Димитрова, С. Бакалова

Интердисциплинарен урок по ЧП и ИИ с практическа насоченост, с учители Стефка Шарбанова и Радослава Рачева
Тема на урока: Да си направим хербарий
Учениците от 5.а клас станаха участници в един изключително различен час. Те се включиха в него със своята предварителна подготовка, след като бяха изпълнили поставена задача. По зададени модел и указания, през пролетната ваканция трябваше да подберат и притиснат за изсушаване различни цветя. По време на часа, освен с интересни факти за самите растения, петокласниците се запознаха и с правенето на паспарту и хербарий. Научиха, че паспартуто облекчава възприемането на произведението. Помага на зрителя да концентрира вниманието си на изображението. Като цяло то и конкретната рамка защитават растението от неблагоприятните фактори на заобикалящата среда, а грамотно подбраното паспарту, може да акцентира едни или други детайли на цветето и по този начин, да усили естетическото въздействие върху зрителя. В края на часа учители и ученици се наслаждаваха на своя краен продукт и подредиха изложба.

Изложба на хербарии / 6.в клас и 5.а клас/, преподаватели Елена Атанасова, Радослава Рачева и Стефка Шарбанова

Изработване на постер табла по темата / 6 клас/, преподаватели Стефка Шарбанова и Елена Атанасова

Проект „Историята на едно растение“ / 6.а и 6.б клас/, преподавател Елена Атанасова

Изложба на тема „Земята, пчелите и хората“, преподавател Радослава Рачева