ОТБЕЛЯЗВАМЕ 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОНИТЕ БУДИТЕЛИ

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВИ НОЕМВРИ, учители и ученици от Основно училище „Христо Смирненски“ отбелязват делото на велики българи с различни дейности.
1 ноември не е просто дата в календара, а е Денят на народните будители!
Празник, дошъл от сърцата на българите в знак на благодарност и уважение към българските просветители, книжовници и революционери, които са съхранили през вековете духовните ценности на нацията ни.
Чест и слава, вечна слава, Вам велики българи!
https://www.facebook.com/277738818955128/videos/235112478686116
https://www.facebook.com/277738818955128/videos/2071773089638085
Може да бъде изображение с 15 души, дете и изправени хора
Няма налично описание на снимката.
Може да е илюстрация на 2 души и текст, който гласи 'народни будители работен лист sa порвокласници на зад кой създаде нашата азбука? оцветете картинката. зад оцветете жълт цвят само главна бужва E ще научите на дата през месец ноември чества денят на народните будители, A y зад 3 нарисувай книжка E Ð A Ð E E E E E Ð ь Ð y y b A'
Втори „б“ клас
Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито
Няма налично описание на снимката.
Трети „а“ клас
Може да е илюстрация на 1 човек, дете, изправен и на закрито
Може да бъде изображение с 11 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито
Трети „б“ клас
Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 1 човек, изправен и на закрито
Учениците от 5 и 6 клас изработиха постери и книжки за предстоящия празник на народните будители – 1 ноември.
Може да бъде изображение с 6 души и брада
Може да бъде изображение с 2 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 4 души, дете и изправени хора
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито
Може да е илюстрация на 15 души и на открито