ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

В Деня на толерантността, учениците от 4.б клас, с класен ръководител Д. Христова участваха в един различен час. Какво означава изразът „Имаш ли сърце? Защо един и същи човек има понякога добри, а друг път лоши постъпки? Какво бихме посъветвали себе си, за да променим това? Коя е последната им направена добрина? Върху тези и много други въпроси, четвъртокласниците дискутираха, представяха гледни точки, предположения и примери. В часа бяха използвани различни интерактивни методи и техники за взаимодействие и изказване на мнение като брейнсторминг, интервю, концентрични кръгове и др. Слушаха притчи, припомниха си ситуации от своето ежедневие и стигнаха до извода, че всеки от нас носи „дяволчето” в себе си и само със светли мисли и чувства, с приятелство и желание да зачиташ другия с неговите различия, можем да бъдем добри хора.

 

Учениците от 5. А и 5.Б клас отбелязаха Международния ден на толерантността. Те направиха тематично междучасие на толератността. Петокласниците закачиха по една четирилистна детелина с послания в нея на всички ученици и учители в училище. Изработиха постери с информация за този ден, които поставиха във фоайето на сградата.