ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – СЪС СТАТУТ НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ И ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЧЕТИРИГОДИШЕН ПЕРИОД

На основание Решение № 523 на Министерския съвет от 22.07.2021 год. за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година, ОУ „Христо Смирненски“ получи отново статут на иновативно училище. Проектът „ТИМ-КЛАС“, който училището защити, ще осигури надграждане на първата реализирана иновация „СТУДИО-КЛАС“,  в рамките на следващите четири  учебни години. Училището  предвижда проектниге  дейности да стартират в   две иновативни паралелки. Те ще се основават на проектно-базирано обучение, изграждане на приложни умения и ценности, изследователско учене и развиване на компетенциите на всяко дете още от първи клас.

Идеята ни за нови подходи и съвременни методи  в обучението е оценена подобаващо и е заслужено продължение на нашата успешна иновативна работа през изминалите четири учебни години.