ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СТАНА ЧАСТ ОТ УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

Основно училище „Христо Смирненски“ стана част от новия випуск училища по програма “Училища за пример”.

Новите участници в програмата обхващат голямо разнообразие от учебни заведения: начални, основни, обединени и средни училища, професионални и профилирани гимназии, училища по изкуствата и един социално-педагогически интернат. В програмата влизат училища от столицата, областни градове, но също села и по-малки градове.

Разнообразието на училищата позволява още повече активно споделяне на опит, добри практики и идеи между училищните екипи. Възможността за учене едни от други е заложена във философията на програмата и цели да стимулира разпространението и обмяната на успешни модели и подходи, които училищата вече използват в работата си.

Преподавателите Тонка Радева и Тошка Русева взеха участие в обученията в Трявна през месец август.

Те бяха реализирани в рамките на две седмици от 15 до 18 август и от 22 до 25 август. Основен фокус на обучителните модули е изследване на концепцията за преподаване и училище с ученика в центъра. Учители и директори преминават през преживелищно учене из различни точки на града (който е силно обвързан с историята на българското образование), изследване на педагогически и лидерски практики, които поставят ученика в центъра, запознаване с целите и инструментите на програма “Училища за пример”, поставяне на цели и визия за училището и време за изграждане на доверие с останалите училища в програмата.

През учебната година основната част на обученията в програмата се провеждат в онлайн формат и асинхронна форма, което позволява допълнително на педагогическите специалисти да развиват и уменията си за работа в дистанционна среда.

“Училища за пример” до момента

“Заедно в час” започна програма “Училища за пример” през пандемичната 2020 г., като 20 училища завършиха успешно първия випуск през юни 2022 г. В момента в програмата продължават обучението си още 49 училища и над 300 учители и директори от цялата страна. 95% от учителите и директорите, участващи в програмата, споделят, че “Училища за пример” помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.