22 април – Зелен ден в ОУ „Христо Смирненски“

Съпътстващи дейности:

1. Подготовка на зелените площи.

2. Зацветяване и залесяване

3. Почистване на двете сгради – основна и помощна.

4. Боядисване на пейките

5. Варосване на дръвчетата

6. Конкурс „Довърши мисълта – Аз обичам природата и….“ в начален етап

7. Конкурс за рисунка на тема „Природата и ние“ – втори клас

8. Проектна работа – 5-8 клас на еко теми

9. Фотоконкурс – 6 клас