Ние сме горди СМИРНЕНЦИ

Тематичното междучасие „Ние сме горди СМИРНЕНЦИ“ е част от дейностите, свързани с  предстоящия юбилей на ОУ“Христо Смирненски“. Събитието се проведе в двора на училището. С български хора  и песни училищната общност посрещна пролетта  и посвети събитието на предстоящите пролетни празници .