НА ДОБЪР ЧАС В ПЪРВИ КЛАС

„На добър час в 1 клас“ – тържество на ПГ за края на учебната година