ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЙ-МАЛКИТЕ В УЧИЛИЩЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“

На 13.05.2022 год. с много вълнение и нетърпение девет деца от Подготвителната група в ОУ,,Христо Смирненски” с класен р-л Стефка Тонева, участваха в Националното състезание ,,Аз ще бъда ученик”. Децата трябваше да решават задачи по образователните направления – Български език, Математика и Околен свят. Малчуганите показаха отлични резултати. Четири от децата имат максимален брой точки 50 – Калоян Станчев, Марая Иванова, Мелек Бекир Кълъч и Иван Пенев. Борис Атанасов, Каталина Колева и Елиесер Йовчев имат с една точка по-малко 49, а Хасан Ерол 48. С отличните си резултати малките Смирненци показаха, че могат да бъдат отлични ученици.