НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 11 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 14 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни 2021 г., начало 09,00 часа