НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:
ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа