НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас за учебна 2017/2018 г.

Български език и литература – 10 май 2018 г.

Математика – 14 май 2018 г.

Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,

Човекът и природата – 17 май 2018 г.

––––––––––––––––––––––––––––

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 КЛАС / 2017 – 2018 УЧЕБНА ГОДИНА/

21.05.2018 г. – НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. –  НВО в VII клас по математика