НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване в IV  и VІІ клас за учебна 2018/2019 г.

ІV клас
Човекът и обществото – 09 май 2019 г., начало 10,00 часа
Човекът и природата – 10 май 2019 г., начало 10,00 часа
Български език и литература – 14 май 2019 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 май 2019 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа
Математика – 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019 г., начало 09,00 часа

––––––––––––––––––––––––––––

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2018 – 2019 година

Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО – до 01 април 2019 г.

Определяне на състава на училищните комисии за
организиране и провеждане на НВО – до 24 април 2019 г.

Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО – до 24 април 2019 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и
регистриране на заявленията в софтуерния продукт –  03 – 05 юни 2019 г. вкл.

Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит
до 10 юни 2019 г.

Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит
до 10 юни 2019 г

 

Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст
до 13 юни 2019 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО 20 юни – 26 юни 2019 г.

Обявяване на резултатите от НВО до 27 юни 2019 г. вкл.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование
до 3 юли 2019 г. вкл.