НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Създадената в училище програма за изяви, свързани с Националната седмица на четенето, стартира с огромен интерес и ентусиазъм на  27 октомври 2017 година.

В начален и в прогимназиален етап на образование се проведоха състезания за най-добър четец, за най-добър разказвач, за най-добър изпълнител на хумористично стихотворение, часове по правопис, както и други разнообразни дейности – създаване на постери, попълване на анкети, посещения на училищната библиотека.  Учениците положиха огромно старание и се включиха масово в инициативите. Най-добрите в конкурсите получиха грамоти и награди.

Огромна радост донесоха читателските срещи  с родители в първи „а“,  втори „а“, четвърти „а“ и четвърти „б“ класове, които  преминаха под мотото „Обичам да чета с мама и баба“, както и гостуването на по-големи ученици в ПДГ и първи „б“ клас.

Старт с постер послания

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ХУМОРИСТИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП, ПОСВЕТЕН НА 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ

ИНТЕРАКТИВНИ ЧИТАТЕЛСКИ СРЕЩИ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС  – НА ТЕМА  „ОБИЧАМ ДА ЧЕТА С МАМА И ТАТКО“ В ИНОВАТИВНИТЕ КАБИНЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО

ЧЕТВЪРТИ „А“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „Б“ КЛАС

ЧИТАТЕЛСКИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ – ВТОРИ „А“ КЛАС

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ГОСТУВАТ С КНИЖКИ В ПДГ

ПЪРВИ „Б“ КЛАС – „ЧЕТЯЩИ ЧОВЕЧЕТА“ И „КНИЖКА-ВЕСЕЛУШКА“ – ДА ПОЧЕТЕМ И ПИШЕМ С ИЗУЧЕНИТЕ БУКВИ  – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЛЮБИМИ КНИЖКИ И СПОДЕЛЯНЕ ЗА ИНТЕРЕСА КЪМ ЧЕТЕНЕТО – ТРЕТИ КЛАС

С ЛЮБИМИТЕ ПРИКАЗКИ И КРАСНОПИС  – ВТОРИ „А“ КЛАС

ЧИТАТЕЛСКИ ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВТОРИ „Б“ КЛАС

ПОСЕЩЕНИЯ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ПОД МОТОТО „ЧЕТЕМ, ТИХО…“

„В ЦАРСТВОТО НА ПРИКАЗКИ КРИЛАТИ И ГЕРОИ ОПАШАТИ“ – СЪВМЕСТНА ЛИТЕРАТУРНА ИНИЦИАТИВА С ПЪРВИ „Б“ И ПЕТИ „Б“ КЛАСОВЕ

ПЪРВИ „А“ В  СТРАНАТА КНИГОЛАНДИЯ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  в група за ЦОУД – III клас, с ръководители г-жа Стоилова
Тема: Изработване на презентации по случай 120 годишнината от рождението на Асен Разцветников и празника на Народните будители

 

През Националната седмица на четенето стартира и дарителска кампания сред ученици, учители и родители за попълване на библиотечните шкафове в създадените иновативни кабинети.