НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

Конкурс за най-добър разказвач на приказки за животни, проведен в залата по интереси за 1-4 класУчениците четоха приказки за животни, направиха избор коя да преразкажат, подготвиха я за представяне. Конкурсът премина през два кръга – вътрешен в класовете и след гласуване се излъчи най-добрият разказвач.На 27 октомври, в залата по интереси, се състоя заключителният етап. Журираха Димитринка Христова – библиотекар, Петър Куцаров – читалищен деец и Ивелина Димитрова – образователен медиатор. Сладкодумните разказвачи възхитиха публиката и след затруднената работа на журито бяха излъчени победителите.

Може да бъде изображение с 16 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 1 човек, дете, изправен и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 6 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 3 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито

ЛюбовКоментарСподеляне