НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Основно училище „Христо Смирненски” демонстрира иновативни елементи в образованието. От 9 до 11 юни 2021 година, Основно училище „Христо Смирненски” реализира споделяне на образователни практики и обмен на събития по Национална програма „Иновации в действие“. Педагогическата колегия посрещна учители и ученици от ОУ „Яне Сандански“ град Пловдив и СУ „Свети Климент Охридски“ град Пещера. По време на посещението гостите наблюдаваха открити уроци с интегрирано учебно съдържание и използване на приложения от разнообразни електронни платформи.
Седмокласниците участваха в бинарен урок „По пътя на надеждата“ с преподаватели: старши учител Светлана Иванова и старши учител Елена Атанасова. Разказът „По жицата” от Йордан Йовков провокира учениците от 7.Б клас да търсят надеждата по различни начини. В урока бяха интегрирани предметите български език и литература, география и икономика, музика и изобразително изкуство. Участниците умело използваха инструментите на Google G Suite. Интерактивни приложения и платформи разкриха знанията и уменията на учениците при работата на поставените задачи и впечатлиха гостите. Часът се превърна в завладяващ, наситен, мотивиращ, представителен, докосващ житейски урок.
Учениците от четвърти „б“ клас, с преподавател главен учител Донка Христова, участваха в урок по български език и литература на тема „Да бъдеш себе си“. В различните образователни моменти бе интегрирано учебно съдържание от човекът и природата, гражданско образование, етика и философия. Учениците работиха в споделена виртуална среда, участваха в екипна дейност, в „съдебен спор“, а Google стана техния приятел, за да участват в анкета по темата на урока и изпълняват поставени дидактически задачи.
Фокус-група от 5, 6 и 7 клас и ученици от гостуващите екипи решаваха казус чрез организиран тренинг, чиито модератори бяха педагогическия съветник г-жа Атанаска Михайлова и Пламен Маринов – преподавател по физическо образование и спорт.
Чрез културно-образователната програма „Докосни миналото“ представители на училищата партньори посетиха места, събрали многовековна история, като средновековната крепост „Маркели“ и туристическия комплекс „Акве Калиде“, с реставрираната баня на султан Сюлейман Великолепни. Като консултанти по време на туристическата обиколка се включиха: археолог Росица Христова, директор на Археологическия музей в град Карнобат, отец Гърбов от местния храм „Св. Йоан Богослов“, старши учител Христина Славова и старши учител Виолета Терзииванова.
Дните на партньорство по Национална програма „Иновации в действие“ се провеждат за втора година в ОУ „Христо Смирненски“. Те преминаха при перфектна организация, ефективно педагогическо общуване, ценно споделяне на иновативни образователни практики и станаха причина за нови приятелства между учители и ученици. Ръководството на училището изказва благодарност, както на своите учители и ученици за участието и креативността по време на образователните дейности, така и на родителите и други участници за оказаното партньорство!

сновно училище „Христо Смирненски” демонстрира иновативни елементи в образованието. От 9 до 11 юни 2021 година, Основно училище „Христо Смирненски” реализира споделяне на образователни практики и обмен на събития по Национална програма „Иновации в действие“. Педагогическата колегия посрещна учители и ученици от ОУ „Яне Сандански“ град Пловдив и СУ „Свети Климент Охридски“ град Пещера. По време на посещението гостите наблюдаваха открити уроци с интегрирано учебно съдържание и използване на приложения от разнообразни електронни платформи.

Седмокласниците участваха в бинарен урок „По пътя на надеждата“ с преподаватели: старши учител Светлана Иванова и старши учител Елена Атанасова. Разказът „По жицата” от Йордан Йовков провокира учениците от 7.Б клас да търсят надеждата по различни начини. В урока бяха интегрирани предметите български език и литература, география и икономика, музика и изобразително изкуство. Участниците умело използваха инструментите на Google G Suite. Интерактивни приложения и платформи разкриха знанията и уменията на учениците при работата на поставените задачи и впечатлиха гостите. Часът се превърна в завладяващ, наситен, мотивиращ, представителен, докосващ житейски урок.
Учениците от четвърти „б“ клас, с преподавател главен учител Донка Христова, участваха в урок по български език и литература на тема „Да бъдеш себе си“. В различните образователни моменти бе интегрирано учебно съдържание от човекът и природата, гражданско образование, етика и философия. Учениците работиха в споделена виртуална среда, участваха в екипна дейност, в „съдебен спор“, а Google стана техния приятел, за да участват в анкета по темата на урока и изпълняват поставени дидактически задачи.
Фокус-група от 5, 6 и 7 клас и ученици от гостуващите екипи решаваха казус чрез организиран тренинг, чиито модератори бяха педагогическия съветник г-жа Атанаска Михайлова и Пламен Маринов – преподавател по физическо образование и спорт.
Чрез културно-образователната програма „Докосни миналото“ представители на училищата партньори посетиха места, събрали многовековна история, като средновековната крепост „Маркели“ и туристическия комплекс „Акве Калиде“, с реставрираната баня на султан Сюлейман Великолепни. Като консултанти по време на туристическата обиколка се включиха: археолог Росица Христова, директор на Археологическия музей в град Карнобат, отец Гърбов от местния храм „Св. Йоан Богослов“, старши учител Христина Славова и старши учител Виолета Терзииванова.
Дните на партньорство по Национална програма „Иновации в действие“ се провеждат за втора година в ОУ „Христо Смирненски“. Те преминаха при перфектна организация, ефективно педагогическо общуване, ценно споделяне на иновативни образователни практики и станаха причина за нови приятелства между учители и ученици. Ръководството на училището изказва благодарност, както на своите учители и ученици за участието и креативността по време на образователните дейности, така и на родителите и други участници за оказаното партньорство!