НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ – ПРОДУКТИ ОТ СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

ПРОДУКТИ ОТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА В ПЕРИОДА 6-16 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА: АЛБУМ С ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, БРОШУРА 155 ГОДИНИ ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, АЛБУМ „МОЯТ РОДЕН КРАЙ“ – ЕКИПНА ДЕЙНОСТ НА ГРУПА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, БРОШУРА „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА КАРНОБАТ“, ЧАСТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРОГРАМА ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ДР.