НАГРАДИ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

„Наградата на Карнобат” в системата на народната просвета – „Учител на годината” получиха г-жа Златина Драгова и г-жа Елена Атанасова за постижения в учебната и извънкласна дейност.