НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ

Наградените ученици от ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с наградата “ Ученик на годината“ на град Карнобат за 2017/2018 учебна година са:
– Деница Красимирова Петрова, 5.б клас;
– Петко Ивайлов Русев, 5.б клас;
– Хюсеин Метин Адем, 7.в клас.
Наградата „Нина Коева“ получава Инеш Филипский Александру, 6.б клас.