МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Международният ден на толерантността бе отбелязан с различни активности от всеки клас в ОУ“Христо Смирненски“. Тематично междучасие, танци и музика обединиха всички, които учат и работят в училището. Денят се превърна в истински празник на споделеността, доброто отношение и приятелството.

Може да бъде изображение с 2 души
Може да бъде изображение с 2 души, дете, дърво и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 5 души, дете, хора, които учат, детска играчка, болница и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 3 души, дете, хора, които учат, детска играчка, болница и текстово съобщение
Може да бъде изображение с дърво и текстово съобщение
Може да бъде изображение с текстово съобщение
Може да бъде изображение с 8 души и усмихнати хора
Може да бъде изображение с 2 души и тълпа
Може да бъде изображение с 3 души, танцуващи хора и тълпа
Може да бъде изображение с 17 души и танцуващи хора
Може да бъде изображение с 2 души и тълпа
Може да бъде изображение с 3 души и тълпа
Може да бъде изображение с 10 души и тълпа
Може да бъде изображение с 3 души и тълпа
Може да е драскулка на сърце и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 10 души, дете и усмихнати хора
Може да бъде изображение с 7 души
Може да бъде изображение с 12 души и дърво
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'правила на толерантността 1.c с търпение всичко ce постига. 2. търпението e основа на всичко. 3. бъди търпелив към другите. 4. c търпение горчивото става сладко. 5. доброто дело без награда не остава. 6. добрата дума цена няма. 7. помагай на другите. 8. приеми хората такива, каквито ca. 9. уважавай мнението на другите. 10. ако уважаваш другите и те ще те уважават.'
Може да бъде изображение с текстово съобщение
Може да бъде изображение с 7 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с 9 души и хора, които учат