МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

По повод 22 април – Международния ден на Земята, община Карнобат, съвместно с Исторически музей „Атанас Караиванов“, МКБППМН и НЧ „Димитър Полянов-1862 г.“, организира поредица от събития. На 22.04.2024 г. от 13,00 ч. в общинското събитие „Нашият дом – Земята. Обичаме и пазим!“, ОУ“Христо Смирненски“ участва с училищен проект под заглавие“Приемственост и традиции в опазването и грижа за природата“. Презентацията включи училищни дейности в областта на екологията и опазването на околната среда. В ролята на презентатор бе Георги Георгиев от 5.Б клас с ръководители – г-жа Генка Стайкова и г-жа Марияна Калева. На 22.04.2024 г. от 15,30 ч. ВГ “ С песен на хорото“ се включиха в инициативата „Цветя за моя град“. Заедно със своя ръководител – госпожа Антоанета Чанева, децата засадиха цветя в цветните лехи на централна градска част.