МАЙСКИ ПРАЗНИК „ПРОБУЖДАНЕС ПЕСЕН И ТАНЦ“

22 май е неучебен, но задължително присъствен ден. Обявен е за училищен празник „Пробуждане с песен и танц“. Мотото на събитието е „Далеч от телефони и таблети – заедно с песен и танц!“. Целта е повишаване на двигателната активност на учениците, съпричастност към училищни събития, възможност за изява на способности и таланти, участие на сцена. Каним всички родители и приятели на училището, които имат възможност да присъстват, да споделят този различен празничен ден и да танцуват с нас!

Няма налично описание.
❤

Сборен пункт: училищния двор, в 9.15 ч.