МАГИЯТА НА ЕСЕНТА

ПЛЕНЕР „БАГРИТЕ НА ЕСЕНТА“ – ТРЕТИ КЛАС

Есен в класната стая – трети „в“ клас с класен ръководител г-жа Виолета Терзииванова

 

Първи „б“ клас с класен ръководител г-жа Донка Христова

 

Втори „а“ клас с класен ръководител г-жа Петя Русева

 

Разходка в градския парк – втори клас