ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТНИТЕ В CAMEL PARK

В края на месец май първокласниците от Основно училище „Христо Смирненски“ посетиха  Camel park  – единственият по рода си туристически парк за камили на Балканския полуостров. Срещата с животните се превърна в истинско предизвикателство за малките ученици. Любезните домакини им предоставиха възможности да се докоснат до ежедневието и на коне, зайци и редки птици. Най-голямата атракция за първокласниците беше ездата на камили.  Атракциите в парка бяха придружени от беседи и демонстрации, което допълни представите и знанията на  учениците за тези изключително интересни животни.