ЛАБОРАТОРЕН УРОК В СЕДМИ КЛАС

Съвместен лабораторен урок „Дисекция на мишка“ в 7. клас. Учители: Николай Михайлов, СУ „Кирил и Методий“ и Гинка Драганова, ОУ „Хр. Смирненски“. Домакинство – ОУ „Хр. Смирненски“.

Постигнати цели – утвърждаване интереса към биологията, кариерно развитие.

Може да бъде изображение с 2 души, стоящи хора, седнали хора и на закрито

Може да бъде изображение с 2 души, седнали хора и на закрито

Няма налично описание на снимката.

Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито

Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито

Може да бъде изображение с 1 човек, standing и на закрито