КРАСОТАТА НА ЕСЕНТА

Учениците от 2.б клас с учители г-жа Зл. Драгова и Д. Димитрова гостуваха на децата от ПГ в училище. Второкласниците показаха красотата на есента в стихотворения и песни. Малките и големи ученици заедно танцуваха и разговаряха за богатството на сезона. Всяко дете получи здравословен плод, който е сезонен – сладка ябълка.

Може да бъде изображение с 9 души и дете
Може да бъде изображение с 4 души и хора, които учат