ИНОВАЦИЯ „СТУДИО-КЛАС“ В ДЕЙСТВИЕ

ИНОВАЦИЯ „СТУДИО-КЛАС“ В ДЕЙСТВИЕ ИЛИ КАК ДА УЧИМ ПО-УСПЕШНО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ, ЕКИПНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В РАЗЛИЧНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Едни от най-интересните и забавни часове по български език за трети „б“ клас преминават в СТУДИО-КЛАС „Език и слово“. Учениците имат възможност да приложат своите знания, като използват предварително създадените от учителя електронни работни листове, т.нар. Worksheets. В програмата за изработването им, чрез онлайн инструменти, се създава работен лист съобразно темата на часа. След биенето на звънеца, на интерактивния дисплей се появяват шаблони, текстови балони и други образователни елементи, с които обучението, общуването и прилагането на знанията стават многократно по-ефективни.
Днес, в класа, бе проведен един от тези различни часове, като третокласниците използваха красиви и ефектни електронни ресурси, за да си припомнят и систематизират знанията за ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА.
След изключително активното им участие и желание за изява за попълването на шаблона, тяхната креативност бе насърчена да създадат сами, НОВИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ по темата. В часа бе приложен ПРИНЦИПА НА ДОМИНОТО. Всеки екип трябваше да подготви на хартиена лента – „плочка“, като едната й страна задължително включваше определена част на речта, а другата – дума по избор. След като екипите приключиха и „плочките“ бяха готови, третокласниците „ЗАИГРАХА“ домино. Чрез този образователно-занимателен начин, всъщност се упражняваха по темата, посочваха части на речта, стараеха се да пишат правилно, учеха се да мислят логически, следяха правилата на играта – до съществителното име трябваше да се постави отново съществително име, до глагола – глагол и т.н. Ученето чрез ИНТЕРАКТИВНОСТ, МОБИЛНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО, ЕКИПНОСТ И ТВОРЧЕСТВО създава условия за повишена активност по време на урока, мотивира децата да се включват в него с желание и задоволява потребностите им да общуват помежду си и да използват новите технологии.
СТУДИО-КЛАС е различната училищна стая, в която успешно се СБОГУВАМЕ СЪС СКУКАТА В ЧАС!