ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

В ОУ „Христо Смирненски“ бе направена експертна проверка от МОН и представител на РУО гр. Бургас. Училището е сред 185-те учебни заведения в страната, получили статут на иновативно през 2017 г. Мониторингът има за цел да извърши анализ и оценка на въведената иновация СТУДИО-КЛАС и готовността на педагогическия екип и ученическата общност да участват в реализиране на проектната идея. Освен документацията по проекта, експерти от МОН наблюдаваха урок по литература, който представи иновативни модели на преподаване и учене. В него взеха участие ученици от пети „б“ клас с преподавател Светлана Иванова. Бяха представени и добри практики на преподаватели от 2 до 7 клас, които са част от екипа за въвеждането на иновацията. Благодарим на всички участници в проекта, чиято дейност допринася за провеждането на иновативните практики в класната стая, промяна на образователната среда и методите на обучение в ОУ „Христо Смирненски“!