ИНОВАТИВЕН УРОК ПО ГИ

В час по география и икономика в 5. б клас се проведе открит урок на тема „Африка – позната и непозната“. В студио – клас „Природни науки“ петокласниците и госпожа Елена Атанасова направиха поредица от интерактивни упражнения, с които впечатлиха гостите на занятието. Интересните факти за континента се смесиха с познавателни игри, чрез които учениците показаха знанията си по темата. Появата на госта бедуин бе изненада ,която се посрещна с аплодисменти от всички. Последвалата екипна работа накара отборите да разгърната своята фантазия, креативност и познания. Готовите продукти /селфи рамка, книжка с интересни факти и екопластика по карта/ бяха показани в края на часа. На финала на урока присъстващите споделиха, че Африка е вече позната за тях, благодарение на споделените факти поднесени от децата и техния преподавател по география и икономика.