ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ПЕТИ КЛАС

„МИТИЧНОТО И МИСТИЧНОТО“ – ПРОЕКТНО – БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА В 5. КЛАС

През изминалата седмица, учениците от 5.б клас обобщиха знанията си за митовете и митологията в интересен формат. Чрез предварителна подготовка от своя преподавател – г-жа Светлана Иванова, петокласници имаха за задача да затвърдят знанията си по литература. Класът бе организиран на три групи- племена. На екипите им бе възложено да посочат свое митологично божество, да си измислят герб и флаг на общността си. По интересен и креативен начин, участниците съчиниха и разказаха митологична история за сътворението на племето си. Песен, танц, светещи татуировки, аватари, древни загадки и емблеми допълниха презентирането на групите. Компетентно жури в състав : г.жа Слава Маринова, г-жа Елена Атанасова, г-жа Златина Кенова и ученичките от 7.А клас – Деница, Александра и Никол, имаше задача да оценява проектите. Членовете на комисията бяха очаровани от представянето на трите екипа : “ Уранци“, „Митове“ и “ Рягменс“. Капитаните в лицата на Георги Георгиев, Деа Николова и Селен Адем вложиха знания, творчество, артистичност и презентационни умения в защита на проектните си разработки. Беше един по- различен час , на взаимно удоволствие и благодарност, между ученици и учители. Урокът бе част от заключителния етап на проектно – базираното обучение, свързано с изкуството и културата на древния свят.

Може да бъде изображение с 24 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 9 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с 16 души, хора, които учат, усмихнати хора и текстово съобщение