ИНИЦИАТИВИ ПО ПРОЕКТ „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“

Третокласниците в училище проведоха няколко инициативи по проект. „Посланици на здравето“ е името на инициативата. Проектът е спечелен в Национален ученически конкурс, организиран от Министерство на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерство на културата и Министерство на околната среда и водата. Екипът, който разработи проекта, е педагогическият съветник Атанаска Михайлова и Илияна Димитрова – класен ръководител на 3. А клас. Реализацията по дейностите в проекта е поверена на 3.А клас.
Две инициативи се случиха  в двора на ОУ“Христо Смирненски“. Едното мероприятие бе Водно междучасие, в което учениците раздаваха минерална вода. Спонсор за това водна хрумване бе фирма „Дамянов“ ЕООД. Георги и Бояна Дамянови подплатиха проекта с няколко стека минерална вода „Дея“, на която са производители.
След здравословното и водно междучасие започна засаждането на дръвче в градината на училищния двор. Руси и Димана Тодорови, собственици на фирма “ Р.Тодоров – ди“ ЕООД подариха растението, което третокласниците засадиха.