ИНИЦИАТИВА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

На 21 февруари, по инициатива на педагогическия съветник – г-н Георги Иванов и УП в ОУ”Христо Смирненски” се отбеляза Международният ден на майчиния език. Празникът бе посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

Членовете на УП изработиха табло с послания и рисунки посветени на този ден.

Международният ден на майчиния език се отбелязва за първи път през 2000 година, като всяка поредна годината честването има различен акцент. Понастоящем в света съществуват около 7000 езика.