ИЗНЕСЕН ИНОВАТИВЕН УРОК В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

За часа по Физическо възпитание и спорт учениците от 4. а и 4. б клас имаха възможността да преоткрият парка като място за обучение и развлечение. Заедно с учителите си – г-жа Г. Стайкова и г-жа М. Калева те проведоха урок по ориентиране , в който обединиха природата, спорта и науката. Паркът се превърна в учебна стая, в която теория и практика се съчетаха в едно незабравимо приключение. Учениците разчитаха карта, определяха посоките с компас и участваха в поетапно ориентиране.С помощта на указания, поднесени във вид на загадки ,следвайки инструкциите, децата трябваше да намерят различни места в парка ,да открият скрито наблизо предизвикателство и да го изпълнят. С интерес и удоволствие те се справиха с фитнес предизвикателство, зоо предизвикателство, историческо предизвикателство и литературно предизвикателство. Този урок даде възможност на учениците да развият свои практически умения, да работят в отбор и да се насладят на природата.

Може да бъде изображение с 4 души
Може да бъде изображение с макраме и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 4 души, мерителна пръчка и текстово съобщение
Може да бъде изображение със запалка
Може да бъде изображение с 7 души и дърво
Може да бъде изображение с 5 души, хора, които учат и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 1 човек и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 5 души и дете