ЗА НАШИТЕ ГЕРОИ. ЛЕВСКИ

С тематичен час по литература, седмокласниците в ОУ”Христо Смирненски”, отбелязаха 151 – та годишнина от кончината на Васил Левски. Този различен урок е част от поредицата „За нашите герои. Левски”. От началото на учебната година учениците от 7. клас и преподавателят им – г-жа Светлана Иванова, посвещават един час от месеца на личност от българската историята. Целта на уроците е да дообогати знанията за националните ни герои – революционери и просветители.

В тези часове учениците упражняват уменията си за четене, слушане, гледане с разбиране и анализиране на документални произведения (репортажи, филми, текстове), които са посветени на героите. Чрез поставени казуси участниците изграждат умения за изразяване на обосновано собствено мнение и усъвършенстват уменията си за водене на конструктивна дискусия. Поставените задачи в часа формират изследователските им способности за търсене на достоверна информация чрез различни дигитални платформи. В тези часове учащите развиват творческото си мислене и фантазия. Не на последно място, класовете подобряват и уменията си за работа в екип.