ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация и данни за контакт с Администратора: Наименование: Основно училище „Христо Смирненски“ БУЛСТАТ: 000042693 Адрес: гр. Карнобат, ул.“Христо Смирненски“ №10 телефон: 0559/22977 Електронна поща:hr_sm@abv.bg Интернет страница: smirnenski-karnobat.eu Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни: Име: Живко Павлов, пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните Електронна поща: office@adpo.bg … Продължете с четенето на ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ