ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация и данни за контакт с Администратора:
Наименование: Основно училище „Христо Смирненски“
БУЛСТАТ: 000042693
Адрес: гр. Карнобат, ул.“Христо Смирненски“ №10
телефон: 0559/22977
Електронна поща:hr_sm@abv.bg
Интернет страница: smirnenski-karnobat.eu
Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
Име: Живко Павлов, пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните
Електронна поща: office@adpo.bg
Телефон: 02/492112
Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“ №2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Политика за поверителност- уебсайт 01
Политика за бисквитки 01
Заявление за искане
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ за прием в първи клас