ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ – ПЪРВИ КЛАС

Самоподготовката на учениците в условията на целодневно обучение заема важно място в образователно-възпитателния процес. Тя съдейства както  за правилното усвояване на учебното съдържание, така и за формиране на самостоятелни навици, развиване на умения и не на последно място – създава възможности за конструктивно съревнование чрез стимулирането на любознателността и стремежа към изява.  Заниманията по интереси са едни от най-чаканите за първокласниците, с ръководител г-жа Пенка Лолова. Те се превръщат в тяхно лично време, в което изявяват себе си, своите творчески заложби, избират партньор от връстниците си, с който да реализират заниманието, обогатяват емоционалния си опит. Всички дейности при целодневното обучение в ОУ „Христо Смирненски“ се извършват в чиста, приятна и съвременна обстановка. Отдихът, самоподготовката и заниманията  по интереси се преплитат и допълват ефективно образователно-възпитателния процес на първокласниците.